De Paro-Preventie assistente

 

Vanaf eind 2021 heeft Shannen, nadat ze al enkele jaren haar opleiding als preventie-assistente had afgerond, nu succesvol de opleiding Paro-preventie assistente aan het Radboud afgerond.

De (paro) preventieassistente is een assistente die nascholing heeft gevolgd om zelfstandige handelingen te doen, zoals: tandsteen verwijderen, sealen, afdrukken maken, noodkronen maken en plaatsen.

Maar ze werkt ook met name aan de zorg voor een verbeterde mondhygiëne en daardoor een gezonder tandvlees en een schone mond (door middel van instructie geven en tandsteen verwijderen).

Ze mag tot een bepaalde diepte onder het tandvlees komen, zit het tandsteen namelijk dieper dan 6 mm, dan wordt u doorverwezen naar een mondhygiëniste. Tijdens de halfjaarlijkse controle, zal de tandarts altijd kijken of u tandsteen heeft en hoe diep het zit. Aan de hand hier van krijgt u een advies. En kunt u een afspraak maken bij de paro-preventie assistente of de mondhygiëniste.

 

Wat is een mondhygiënist?

 

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. 

 

Wat doet een mondhygiënist?

 

De taken die de mondhygiënisten uitvoeren zijn in eerste instantie gericht op preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voeren zij ook curatieve (genezing) werkzaamheden uit, zoals behandelingen aan het tandvlees.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Het uitvoeren van een mondonderzoek. Hierbij screenen wij uw gebit op tandheelkundige afwijkingen en stellen we een passend behandelplan op.

  • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag op het gebit.

  • Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie over gebitsverzorging.

  • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.

  • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride).

  • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen).

  • Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.